Klimaatneutraal

Klimaatneutraal

Wat betekent dat eigenlijk?

Klimaatneutraal - Wat betekent dat eigenlijk?

Bedrijven, processen en producten zijn klimaatneutraal wanneer hun CO2-emissies berekend zijn en door internationaal erkende CO2-compensatieprojecten gecompenseerd worden. Naast het vermijden en verminderen van CO2-emissies is compensatie een belangrijke stap in de holistische bescherming van het klimaat. 

Broeikasgassen zoals CO2 verspreiden zich gelijkmatig in de atmosfeer, dus de concentratie broeikasgas is overal op aarde ongeveer hetzelfde. Daarom is het niet relevant voor de mondiale broeikasgasconcentratie en het broeikaseffect waar op aarde emissies worden veroorzaakt of juist worden vermeden. Emissies die lokaal niet vermeden kunnen worden kunnen daarom worden gecompenseerd met CO2-compensatieprojecten elders. Denk daarbij aan de bescherming van bossen, herbebossing of het uitbreiden van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Klimaatneutraal is niet hetzelfde als CO2-vrij

De termen CO2-vrij en klimaatneutraal worden vaak met elkaar verward, maar hebben betrekking op verschillende facetten van de bescherming van het klimaat. Producten, diensten of bedrijven zijn CO2-vrij als bij de fabricage, levering of andere activiteiten ervan geen CO2-emissies ontstaan. Dat moet het geval zijn voor de hele productieketen, inclusief alle grondstoffen, logistiek en verpakkingen. Voorbeelden van CO2-vrije producten bestaan (nog) niet.

Klimaatneutraal daarentegen is een optie voor elk bedrijf en elk product: er zijn gangbare normen voor het berekenen van de betreffende emissies en bedrijven kunnen gecertificeerde CO2-compensatieprojecten ondersteunen om de berekende emissies te compenseren.

Klimaatneutraal vs CO2-neutraal

CO2-neutraal komt eigenlijk op hetzelfde neer als klimaatneutraal. Toch vinden wij klimaatneutraal omvattender dan CO2-neutraal, aangezien CO2 niet het enige broeikasgas is dat bijdraagt aan klimaatverandering.

Wel spreken wij ook vaak van CO2-compensatie, en niet van bijvoorbeeld broeikasgascompensatie. Dit komt doordat bij de berekening van CO2-voetafdrukken alle broeikasgassen worden omgezet tot CO2-equivalenten. 

Geloofwaardig klimaatneutraal

De geloofwaardigheid van bedrijven en hun positieve effect op ons klimaat is het grootst wanneer ze voor hun klimaatneutrale producten en hun bedrijfsvoering naast de CO2-compensatie ook een transparante strategie voor het vermijden en reduceren van CO2-emissies uitdragen. Een voorbeeld is de supermarktketen ALDI Süd, die zijn CO2-voetafdruk sinds 2012 heeft verminderd met 66 procent en sinds 2017 ook klimaatneutraal is. Het nóg verder terugdringen van de CO2-emissies is een continu proces binnen het bedrijf. De basis hiervoor is de CO2-balans. Op basis daarvan kunnen ze reductiedoelstellingen voor de lange termijn vaststellen en passende maatregelen treffen. Met sommige stappen worden snelle successen geboekt: bijvoorbeeld overstappen op groene stroom. In veel gevallen is echter het potentieel voor CO2-reducties, in ieder geval op de korte termijn, beperkt. Een transportbedrijf kan bijvoorbeeld zijn hele wagenpark niet van de ene op de andere dag vervangen. Het kan echter wel, door middel van chauffeurstraining en geoptimaliseerde capaciteitsbenutting, stap voor stap de emissies per ton per gereden kilometer optimaliseren. Het bedrijf zou daarom kunnen beginnen met het compenseren van CO2-emissies door middel van CO2-compensatieprojecten, om op die manier zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden.
 

Transparant klimaatneutraal

Voor een geloofwaardige klimaatneutraliteit is officieel bewijs belangrijk voor consumenten. Klimaatneutraliteit moet door een erkend label worden aangetoond. ClimatePartner heeft daarom al jaren geleden een eigen label en verificatiesysteem ontwikkeld waar bedrijven gemakkelijk gebruik van kunnen maken en waarmee ze transparant hun eigen klimaatneutraliteit kunnen communiceren. Aan elk CO2-gecompenseerd product wordt een ID-nummer toegewezen waarmee de CO2-compensatie online te vinden en dus traceerbaar is. Dat vormt de garantie dat de bijbehorende CO2-emissies ook daadwerkelijk door ClimatePartner worden gecompenseerd. Dit proces wordt jaarlijks gecontroleerd door TÜV Oostenrijk.

Leer meer over klimaatneutraliteit in onze online ClimatePartner Academy.

Meld je aan!