Klimatneutralitet

Klimatneutralitet

Vad betyder det egentligen?

Klimatneutralitet – definition

Företag, processer och produkter vars koldioxidutsläpp har beräknats och kompenserats genom internationellt godkända klimatprojekt är klimatneutrala. Förutom att undvika och minska koldioxidutsläpp är klimatkompensation ett viktigt steg i ett heltäckande klimatarbete.

Växthusgaser som koldioxid fördelas jämnt i atmosfären, vilket innebär att koncentrationen av växthusgaser är ungefär lika hög överallt på jorden. För den globala koncentrationen av växthusgaser och för växthuseffekten spelar det alltså ingen roll var på jorden utsläppen orsakas, eller var de undviks. Utsläpp som inte kan undvikas lokalt kan därför kompenseras genom klimatprojekt på andra platser. Det kan vara skogsskydd, återbeskogning eller utbyggnad av förnybar energi.

Klimatneutral är inte samma sak som koldioxidfri

Termerna koldioxidfri och klimatneutral förväxlas ofta med varandra, men de avser olika aspekter av klimatarbetet. Produkter, tjänster och företag som inte ger upphov till några koldioxidutsläpp under produktion, tillhandahållande eller arbetsprocess är koldioxidfria. Detta måste gälla hela leveranskedjan, inklusive råvaror, logistik och förpackningar. Än så länge finns det faktiskt inga exempel på koldioxidfria produkter.

Däremot kan alla företag och produkter vara klimatneutrala: det finns fastställda standarder för att beräkna utsläpp, och företag kan stödja certifierade klimatprojekt för att kompensera dessa utsläpp.

Trovärdig klimatneutralitet

Företag är som mest trovärdiga – och har störst positiv effekt på klimatet – när de utöver klimatkompensation har en transparent strategi för att undvika och minska koldioxidutsläpp. Ett exempel är mataffärskedjan ALDI Süd: Företaget har minskat sitt klimatavtryck med 66 procent sedan 2012 och är sedan 2017 klimatneutralt. Att minska utsläppen är en kontinuerlig process. Till grund ligger deras klimatrapport, som gör att de kan ta fram långsiktiga reduceringsmål och vidta åtgärder. Vissa insatser leder till snabba resultat, till exempel omställningen till grön energi. I många fall är dock potentialen för utsläppsminskningar begränsad – åtminstone på kort sikt. Ett speditionsföretag kan till exempel inte byta ut hela sin lastbilsflotta över en natt, men man kan optimera koldioxidutsläppen per tonkilometer steg för steg genom förarutbildningar och optimerat kapacitetsutnyttjande. Företaget bör dock börja klimatkompensera redan idag och bli klimatneutralt så snart som möjligt.

Transparent klimatneutralitet

För konsumenter är en officiell märkning viktigt för trovärdigheten. Klimatneutraliteten måste kunna verifieras genom en godkänd märkning. ClimatePartner utvecklade redan för flera år sedan ett eget märknings- och verifieringssystem som företag enkelt kan använda för att kommunicera att de är klimatneutrala. Varje klimatkompensation tilldelas ett ID-nummer som kan användas för att spåra klimatkompensationen online. Detta utgör en garanti för att koldioxidutsläppen har kompenserats av ClimatePartner. Denna process granskas årligen av TÜV Austria.

Genom vår virtuella ClimatePartner Academy kan alla lära sig mer om vad klimatneutralitet innebär. Registreringen är kostnadsfri!