Meer dan CO2-besparing

Onze klimaatprojecten verbeteren levens en stimuleren lokale ontwikkeling, naast de bescherming van het mileu.

Neem contact op

Klimaatprojecten bij ClimatePartner

Schone, energie schone kooktoestellen, schoon drinkwater en licht, ongeacht het uur van de dag. Meer tijd - voor school of om geld te verdienen, bijvoorbeeld. Gezonde bossen met olifanten, leeuwen of paradijsvogels. En daarbovenop, bescherming van ons klimaat. Dit zijn slechts enkele van de effecten van de klimaatprojecten van ClimatePartner.

Klimaatprojecten helpen anderen in de wereld om een menswaardiger leven te leiden. Omdat zij ook de uitstoot van broeikasgassen aantoonbaar verminderen, beschermen zij het klimaat. Onze klanten ondersteunen klimaatprojecten voor hun onvermijdelijke emissies - wat cruciaal is voor de doelstellingen van het Parijsakkoord. 

Welk project is geschikt voor u? Bekijk onze projecten - of bel ons, wij adviseren u graag!

Neem contact op

Hoe werkt een klimaatproject?

Klimaatprojecten besparen CO2, bijvoorbeeld door herbebossing of de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Onafhankelijke organisaties controleren de exacte hoeveelheid CO2-besparingen. Deze besparingen worden verkocht in de vorm van gecertificeerde emissiereducties om het project te financieren. Projecten die zonder deze financiële steun zouden kunnen worden gerealiseerd, worden niet erkend als klimaatprojecten.