Scope 1-emissies

Scope 1-emissies

Definitie Scope 1-emissies

Zoals beschreven in het Greenhouse Gas Protocol (GHG) zijn Scope 1-emissies alle directe CO2-emissies die een bedrijf veroorzaakt. Dat wil zeggen dat de uitstoot afkomstig is van bronnen die het rapporterende bedrijf bezit of direct controleert. Scope 2 omvat alle indirecte emissies, zoals de elektriciteit die een organisatie verbruikt en tot Scope 3 behoren de emissies van activiteiten eerder en later in de supply chain. 

De drie scopes zijn rapportagecategorieën waarin de directe en indirecte emissies en de emissies in de supply chain van een bedrijf worden geregistreerd. Bij het berekenen van een Corporate Carbon Footprint geeft dit een nauwkeurig overzicht van welke emissies aan een specifiek bedrijf kunnen worden toegeschreven. De scopes helpen ook voorkomen dat meerdere organisaties dezelfde emissies in dezelfde categorie rapporteren.

Scope 1 verwijst naar de directe CO2-uitstoot van een organisatie 

Voorbeelden van Scope 1-emissies

Scope 1-emissies zijn het gevolg van de directe verbranding van fossiele brandstoffen door een bepaald bedrijf. Op basis van de bron van het uitgestoten gas kunnen deze emissies worden verdeeld in vier subcategorieën. 

Stationaire verbranding heeft betrekking op emissies van brandstoffen die worden verbrand in stationaire installaties, zoals de verbranding van olie of gas in een lokaal verwarmingssysteem. Emissies door de verbranding van brandstof die wordt gebruikt door het eigen wagenpark van het bedrijf vallen onder mobiele verbranding.  

Procesemissies vinden plaats door fysieke of chemische bewerking, bijvoorbeeld de gassen die worden uitgestoten tijdens productie en andere industriële processen binnen het bedrijf. Ontstaan deze emissies door gebruik van eigen of direct gecontroleerde installaties van het bedrijf, dan vallen ze onder Scope 1. 

Behalve de emissies door verbranding van fossiele brandstoffen omvat Scope 1 ook vluchtige emissies van koelmiddelen en andere gassen. Vluchtige emissies zijn bijvoorbeeld afkomstig van onbedoelde lekkages, maar ook de geplande geleidelijke afgifte van gas in de loop der tijd, zoals bij afvalwaterzuivering of door koeltorens. 

Belangrijk is dat Scope 1 niet de emissies betreft door de productie van elektriciteit die wordt ingekocht en gebruikt door het bedrijf. Met uitzondering van energiebedrijven gelden die namelijk als indirecte emissies onder Scope 2.

Zo verminder je Scope 1-emissies

Zoals gezegd ontstaan Scope 1-emissies door bedrijfseigen activiteiten of zijn ze afkomstig van bronnen die rechtstreeks door het bedrijf worden gecontroleerd. Daarom kan Scope 1 een goed startpunt zijn voor reductiemaatregelen.  

De eerste stap voor het reduceren van de emissies is je Corporate Carbon Footprint berekenen. Die kan worden gebruikt als referentiewaarde op basis waarvan je bedrijf het reductiepotentieel kan bepalen. Afhankelijk van de organisatie kan de uitstoot bijvoorbeeld worden beperkt door het wagenpark van het bedrijf te upgraden naar elektrische voertuigen of door kantoorgebouwen te verwarmen met warmtepompen in plaats van met gas.

Download ons gratis e-book en lees meer over Scope 1-, 2- en 3-emissies, of meld je aan voor onze ClimatePartner Academy met verschillende onderwerpen over klimaatactie.

Meld je aan!