Klimaatneutrale levensmiddelen

Klimaatneutrale levensmiddelen

Belangrijke redenen voor consumenten om een beslissing te nemen

Klimaatneutraliteit voor levensmiddelen

Leveranciers kunnen bij veel detailhandelaars punten scoren als zij een CO2-certificaat voor hun producten kunnen voorleggen of als ze hun producten al klimaatneutraal aanbieden: De grote detailhandelsketens hebben meestal strategieën ontwikkeld om hun CO2-uitstoot onder controle te houden en geleidelijk te reduceren. Het merendeel van de emissies situeert zich in de supply chain en valt slechts in beperkte mate binnen de invloedssfeer van de respectieve handelsondernemingen. Als gevolg daarvan worden hun leveranciers steeds meer betrokken en verplicht tot klimaatactie. 

Maar wat uiteindelijk telt, is de mening van de consument. Zij besteden steeds meer aandacht aan duurzaamheid en nemen op basis daarvan hun aankoopbeslissingen. Daarin spelen factoren als regionaliteit en eerlijke handel een centrale rol, net als de ecologische voetafdruk. Maar ook klimaatneutraliteit is een belangrijke factor., Als consumenten klimaatneutrale producten kunnen kopen, wordt de keuze voor klimaatbescherming makkelijk en aantrekkelijk. 

Klimaatneutraal levensmiddelen - wat betekent dat?

Voor klimaatneutrale voedingsmiddelen berekenen wij de totale CO2-emissies gedurende de levenscyclus van uw product. Dit omvat bijvoorbeeld de uitstoot veroorzaakt door grondstoffen, distributie, verwerking en verpakking van uw product. Om het product klimaatneutraal te maken, worden deze emissies gecompenseerd met de steun van een erkend klimaatbeschermingsproject.

Een langetermijnstrategie om broeikasgas emissies te reduceren en een zinvolle productlabelling met een duidelijk label zijn ook belangrijk. Het ClimatePartner-label met Climate-ID is TÜV Austria-gecertificeerd en is al wijd vespreid in veel industrieën. Via de tracking URL die aan het ID is gekoppeld, kunnen klanten elke afzonderlijke CO2-compensatie volgen en meer te weten komen over het ondersteunde carbon offset project. De tracking URL kan ook rechtstreeks in het label worden geïntegreerd als een QR-code. 

Hoe kan dit ook in uw producten worden geïmplementeerd? Neem contact op en wij laten het u graag zien.