Wat houdt net zero eigenlijk in?

Wat houdt net zero eigenlijk in?

december 9, 2020

Net Zero (netto nul) definitie

Als het gaat om klimaatactie, hebben bedrijven het vaak over een netto nul-doelstelling. Maar wat betekent netto nul eigenlijk? Simpel uitgelegd beschrijft 'netto nul' een toestand waarin de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door mensen wereldwijd in balans is met de uitstoot die wordt verwijderd uit de atmosfeer. Door netto nul emissies te bereiken, brengen we de mondiale koolstofcyclus weer in balans. Dit is een belangrijk en dringend doel om de effecten van klimaatverandering te beperken. 

CO2-neutraal vs. net zero

Wanneer bedrijven hun uitstoot verminderen of vermijden door klimaatprojecten te financieren tot het bedrag van hun CO2-voetafdruk, wordt dit CO2-neutraliteit genoemd. Het doel is om een evenwicht te bereiken tussen de veroorzaakte emissies en de vermeden emissies. Maar wat is het verschil tussen netto nul en koolstofneutraal (of klimaatneutraal)?  

Eenvoudig gezegd betekent CO2-neutraliteit dat een CO2-voetafdruk is berekend, idealiter verminderd en gecompenseerd. Het resultaat is een balans tussen veroorzaakte emissies enerzijds en vermeden emissies anderzijds - met andere woorden, neutraliteit.

De vermindering van de wereldwijde uitstoot is dringend nodig in de strijd tegen de klimaatcrisis. Om aanspraak te kunnen maken op koolstofneutraliteit voor een bedrijf of producten, zijn reductiemaatregelen momenteel echter meestal slechts een aanbeveling, met uitzondering van de strengere eisen van enkele normalisatie-instellingen. Hoewel de financiering van klimaatprojecten ook nodig is om netto nul te kunnen bereiken, is dit niet voldoende om klimaatactie te stimuleren in lijn met de doelen van de Overeenkomst van Parijs. Om dit te bereiken moeten we de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 45% verminderen en tegen 2050 netto nul bereiken. 

 

Waarom net zero (netto nul)?

Alleen een aanzienlijke vermindering van de koolstofuitstoot zal de gevolgen van de klimaatcrisis beperken. Tijd is ook van essentieel belang: bepaalde effecten op het klimaat zullen onomkeerbaar zijn als we zogenaamde omslagpunten bereiken, zoals de ineenstorting van het Amazoneregenwoud. Daarom moeten we de uitstoot aanzienlijk en snel verminderen. Als we dat niet doen, zullen we de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs begin 2030 niet halen. 

Doelen voor CO2-reductie

Bedrijven hebben een enorme invloed op de toename, maar ook de afname, van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Door hun eigen uitstoot zo veel mogelijk te verminderen, is net nul een ambitieus klimaatdoel voor bedrijven. Door op wetenschap gebaseerde doelen (SBT's) te stellen, zorgen bedrijven ervoor dat deze reductiedoelen overeenkomen met wat nodig is voor de betreffende bedrijfstak en bedrijfsgrootte.  

Dit wordt bereikt met de Corporate Net-Zero Standard van het Science Based Targets Initiative (SBTi). Bedrijven stellen zichzelf een reductiedoel op korte termijn en verbinden zich ertoe om de scope 1, 2 en 3 emissies tegen 2050 met meer dan 90% te verminderen. De resterende emissies worden geneutraliseerd door maatregelen die koolstof uit de atmosfeer verwijderen. Dit kan worden bereikt met technologieën zoals directe luchtafvang. Daarnaast beveelt de Corporate Net-Zero Standard aan om klimaatprojecten te financieren om emissies elders in de wereld te vermijden en zo de eigen betrokkenheid van het bedrijf bij klimaatactie te benadrukken. 

Klimaatprojecten: koolstof vermijden en opvangen

Wat is het verschil tussen het vermijden en neutraliseren van koolstofemissies? Klimaatprojecten om koolstof te vermijden maken gebruik van verschillende technologieën, van hernieuwbare energie tot bosbescherming en projecten met een sociale impact. Bosbescherming houdt bijvoorbeeld de koolstofputten in stand die anders verloren zouden gaan door ontbossing. Een voorbeeld van een project met een sociale impact is het vervangen van traditionele kookmethoden door verbeterde fornuizen, waarmee de uitstoot wordt vermeden die zou zijn veroorzaakt door het verbranden van hout.  

De neutralisatie van emissies, of koolstofverwijdering, kan worden bereikt met zowel natuurlijke als technische oplossingen. Het doel is om emissies uit de atmosfeer te verwijderen en op te slaan, idealiter voor onbepaalde tijd. Het bekendste voorbeeld van natuurlijke oplossingen is bebossing. Maar technische oplossingen zoals directe opvang en opslag van lucht winnen ook terrein. 

Wil je meer weten over net zero of op wetenschap gebaseerde doelen? Bezoek de ClimatePartner online Academy.

Registreer nu gratis