Voluntary Carbon Market

Voluntary Carbon Market (VCM) - de vrijwillige CO-markt

Wat is de vrijwillige CO2-markt?

Op de vrijwillige CO2-markt, oftewel de Voluntary Carbon Market, kunnen bedrijven en particulieren hun CO2-voetafdruk vrijwillig compenseren. Na het berekenen van de CO2-voetafdruk worden de emissies gecompenseerd met CO2-certificaten die gegenereerd zijn door CO2-compensatieprojecten. Op die manier wordt dezelfde hoeveelheid uitstoot die ergens ontstaat, op een andere plaats bespaard.

Hoe werkt de vrijwillige CO2-markt?

Omdat de markt voor vrijwillige compensatie van CO2-emissies niet gereguleerd is, hebben NGO’s zelf certificatiemechanismen ontwikkeld. Zoals Verified Carbon Standard (VCS) en Gold Standard. Zij leggen vast hoe CO2-compensatieprojecten gestructureerd en gerealiseerd moeten worden. Elke standaard kent specifieke aspecten: sommige onderzoeken welke impact een project heeft op het klimaat, terwijl andere ook maatschappelijke en ecologische aspecten beoordelen. Uiteraard delen ze algemeen geldende criteria waar alle projecten aan moeten voldoen. Elk project wordt gecontroleerd op additionaliteit, duurzaamheid en vermijding van dubbeltellingen en geverifieerd door onafhankelijke auditors.  

De eigenschappen en successen van een project worden vaak in kaart gebracht aan de hand van de 17 Sustainable Development Goals van de VN. Certificaten die worden gegenereerd door projecten van hoge ecologische of maatschappelijke waarde zijn bijzonder aantrekkelijk voor de markt voor vrijwillige emissiehandel. 

Hoe groot is de markt voor vrijwillige emissiehandel?

Door de markt voor vrijwillige emissiehandel is tot april 2022 in totaal zo’n 1,5 miljard ton CO2-equivalenten (CO2e) verminderd (Voluntary Registry Offsets Database Berkley, 2022). Volgens het EU rapport uit 2021 over broeikasgasemissie van alle landen ter wereld is dit grofweg gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van Rusland.  

Wat is het verschil met de gereguleerde markt? 

Naast de markt voor vrijwillige emissiehandel (VCM) is er de markt voor verplichte emissiehandel (Compliance Market), die de verplichte klimaatbeschermingsmaatregelen van industrielanden bedient. Regeringen, bedrijven en andere instellingen verminderen hun emissies op de Compliance Market om te voldoen aan de vastgelegde bovengrens van hun CO2-uitstoot. Zo komen ze hun verplichtingen van het Kyoto Protocol na.  

Het wordt steeds moeilijker om duidelijk onderscheid te maken tussen de vrijwillige en verplichte emissiehandel. In sommige landen, zoals Colombia, is het nu mogelijk om CO2-certificaten te kopen van particuliere certificatiesystemen om te voldoen aan de wettelijke klimaatactieverplichtingen.  

Kom meer te weten over de markt voor vrijwillige emissiehandel en meld je aan voor onze ClimatePartner Academy met verschillende onderwerpen over klimaatactie.

Meld je aan!