Fossiele brandstoffen uitfaseren in een kolenparadijs

Ons CO2 compensatie project in Soacha, Colombia

Biomassa in Soacha, Colombia

Soacha is een snel groeiende voorstad in de agglomeratie van Bogotá. Jonge mensen van het platteland beproeven er hun geluk; anderen moesten hun dorpen verlaten tijdens de burgeroorlog. Er worden talloze eenvoudige lemen huizen gebouwd, en de steenovens leveren een goede boterham op. Omdat steenkool in Colombia goedkoop verkrijgbaar is, gebruiken bijna alle 40 steenbakkerijen in de regio steenkool om hun ovens te stoken.

Dat betekent alle steenbakkerijen behalve de steenbakkerij van Santander. De eigenaar, Miguel Diaz, heeft zijn bedrijf omgebouwd zodat het moderne, energie-efficiënte ovens gebruikt - en hij gebruikt ze ook nog eens met tot 80% hernieuwbare biomassa. Op deze manier bespaart de steenbakkerij 18.000 ton COuitstoot per jaar.

Dit exclusieve ClimatePartner klimaatbeschermingsproject is het eerste project in Colombia dat de Gold Standard-certificering heeft ontvangen.

TÜV Nord CERT GmbH
Verificatie
GS VER
Type certificaat
18.000
JAARLIJKS VOLUME (TON CO2)

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Geen armoede
Het project stelt banen en inkomsten veilig voor 115 mensen in Soacha

Goede gezondheid en welzijn
Minder luchtverontreiniging door verbranding van kolen, hoge gezondheids- en veiligheidsnormen voor werknemers

Betaalbare en duurzame energie
Efficiënte energieproductie uit hernieuwbare biomassa; het project is een positief voorbeeld van moderne biomassatechnologie

Eerlijk werk en economische groei
Langdurige banen met goede arbeidsvoorwaarden, bestrijding van kinderarbeid en moderne slavernij

Industrie, innovatie en infrastructuur
Overdracht van een moderne, schone technologie en bijbehorende beroepsopleiding.

Verantwoorde consumptie en productie
Gebruik van hernieuwbare biomassa en afvalproducten in plaats van steenkool voor energieproductie

Klimaatactie
Het project bespaart 18.000 ton CO2 uitstoot per jaar

Leven op het land
De projecteigenaar steunt de bescherming van het Bosque Andino Biome tegen ontbossing

Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Langdurige werkgelegenheid helpt sociale conflicten te verminderen

Partnerschap om de doelstellingen te bereiken
Onze CO2 compensatie projecten slaan bruggen tussen bedrijven uit geïndustrialiseerde landen en mensen in de armste landen ter wereld

Hoe helpen biomassaprojecten de opwarming van de aarde tegen te gaan?

Bij biomassaprojecten wordt energie opgewekt uit hernieuwbare biomassa, bijvoorbeeld kokosnootdoppen, zaagsel, houtsnippers, het residu van de suikerrietverwerking, bamboe of hout uit duurzame bronnen. Er worden geen bomen gekapt of fossiele brandstoffen verbrand, dus er wordt geen CO2 uitgestoten.
Als extra broeikasgasreductiemaatregel wordt bij dergelijke projecten meestal voorkomen dat biomassa in de open lucht gaat rotten, zodat er geen methaan (CH4) vrijkomt.