Corporate Sustainability Reporting Directive

Våra tjänster för CSRD och ESRS

Införandet av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och European Sustainability Reporting Standards (ESRS) innebär att rapporteringen av icke-finansiell information för företag förändras. Våra experter hjälper dig att uppfylla dina upplysningskrav och vägleder dig genom övergången till CSRD och ESRS.

Vad är CSRD och ESRS?

CSRD är ett EU-direktiv som kommer att kräva att företag rapporterar om sin hållbarhetsprestanda. CSRD kommer att gälla för över 49 000 företag i EU.

ESRS är en uppsättning standarder för hållbarhetsredovisning som håller på att utvecklas av European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) för att stödja genomförandet av CSRD. ESRS ger företagen en gemensam ram för rapportering av deras hållbarhetsresultat, vilket gör det lättare för investerare och andra intressenter att jämföra och bedöma företagens hållbarhetsresultat. 

Vår Climate Action Insight ger en djupare inblick i CSRD och hur det kommer att påverka ditt företag.

Våra rådgivningstjänster

ClimatePartner erbjuder en rad konsulttjänster för att hjälpa företag att förbereda sig för och följa CSRD och ESRS:  

  • Utbildning: Vi erbjuder skräddarsydda workshops för att ge företag en djupgående översikt över CSRD och ESRS. Seminarierna ger ditt team den kunskap som behövs för att navigera i det komplexa landskapet för hållbarhetsrapportering.  
  • Skräddarsydd rådgivning:  Vi bedömer ditt företags individuella mognadsnivå på resan mot en hållbar omställning. Baserat på denna bedömning erbjuder vi individuell rådgivning som gör det möjligt för dig att uppfylla ditt företags specifika informationskrav och vägleder dig genom ESRS.

Er övergångsplan

ClimatePartner hjälper er att ta fram en klimatstrategi, beräkna och övervaka era utsläpp av växthusgaser, bedöma era klimatrelaterade risker och möjligheter, sätta vetenskapligt baserade mål och utveckla en färdplan för minskade koldioxidutsläpp med fastställda nyckeltal. Att engagera era leverantörer är en viktig del i att uppnå er omställningsplan.  

Som en ledande leverantör av lösningar för klimatåtgärder och med över 15 års erfarenhet av att hjälpa företag att mäta, reducera och begränsa sina utsläpp erbjuder vi ett brett utbud av tjänster för att utveckla en klimatomställningsplan och därmed uppfylla kraven i ESRS E1: klimatförändringar.

  • Företagets klimatavtryck: Vi hjälper företag att beräkna sitt koldioxidavtryck i enlighet med erkända standarder, t.ex. Greenhouse Gas Protocol. Våra beräkningar av koldioxidavtryck inkluderar utsläpp i scope 1, 2 och 3. För CSRD-rapportering tas hänsyn till alla 15 scope 3-kategorier (enligt GHG-protokollet). Detta ger en heltäckande bild av ert företags klimatpåverkan.
  • Färdplan för minskade koldioxidutsläpp: Vi samarbetar med er för att skapa en tydlig och genomförbar plan för att minska ert koldioxidutsläpp. Denna färdplan beskriver de steg och strategier som behövs för att nå era mål för minskade koldioxidutsläpp. Våra färdplaner för minskade koldioxidutsläpp skräddarsys efter varje företags specifika omständigheter, med hänsyn till bransch, affärsmodell och ekonomiska resurser.
  • Vetenskapligt baserade mål och nettonollmål: Genom att fastställa vetenskapligt baserade mål säkerställer du att dina ansträngningar överensstämmer med den senaste klimatforskningen. Vi hjälper till att sätta upp ambitiösa men uppnåeliga kortsiktiga mål och nettonollmål för er organisation.
  • Klimatrisk: Vi hjälper företag att bedöma sina klimatrisker, både fysiska och övergående, i enlighet med erkända standarder, till exempel Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Våra klimatriskbedömningar identifierar de risker som är mest relevanta för respektive företag och bedömer de potentiella finansiella och renommé mässiga effekterna av dessa risker.
  • Hantering av scope 3 och leverantörsengagemang: Att hantera och reducera scope 3-utsläpp är ofta utmanande men avgörande för att uppnå era klimatmål. Vi hjälper företag att utveckla och genomföra strategier för hantering av scope 3 och leverantörssamverkan för att minska sina indirekta utsläpp av växthusgaser, som ofta är den mest betydande komponenten i det totala koldioxidavtrycket. Med hjälp av vår nätverksplattform, en molnbaserad mjukvarulösning, får ni insyn i era leverantörers klimatdata och kan stödja dem på deras resa mot minskade utsläpp.

Kontakta oss idag om du vill veta mer om våra konsulttjänster och hur vi kan hjälpa dig att uppfylla kraven i CSRD och ESRS.

Kontakta oss