Brandstofschakelaar in Colombia

Fossiele brandstoffen uitfaseren in een kolenparadijs

Ons CO2 compensatie project in Soacha, Colombia

Biomassa in Soacha, Colombia

Soacha is een snel groeiende voorstad in de agglomeratie van Bogotá. Jonge mensen van het platteland beproeven er hun geluk; anderen moesten hun dorpen verlaten tijdens de burgeroorlog. Er worden talloze eenvoudige lemen huizen gebouwd, en de steenovens leveren een goede boterham op. Omdat steenkool in Colombia goedkoop verkrijgbaar is, gebruiken bijna alle 40 steenbakkerijen in de regio steenkool om hun ovens te stoken.

Dat betekent alle steenbakkerijen behalve de steenbakkerij van Santander. De eigenaar, Miguel Diaz, heeft zijn bedrijf omgebouwd zodat het moderne, energie-efficiënte ovens gebruikt - en hij gebruikt ze ook nog eens met tot 80% hernieuwbare biomassa. Op deze manier bespaart de steenbakkerij 18.000 ton COuitstoot per jaar.

Dit exclusieve ClimatePartner klimaatbeschermingsproject is het eerste project in Colombia dat de Gold Standard-certificering heeft ontvangen.

Verificatie
Earthood Services Private Limited
Type certificaat
Gold Standard VER
Geraamde jaarlijkse emissiereducties (TON CO2)
18.000

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Betaalbare en duurzame energie
Efficiënte energieproductie uit hernieuwbare biomassa; het project is een positief voorbeeld van moderne biomassatechnologie

Eerlijk werk en economische groei
Langdurige banen met goede arbeidsvoorwaarden, bestrijding van kinderarbeid en moderne slavernij

Klimaatactie
Het project bespaart 18.000 ton CO2 uitstoot per jaar

Hoe helpen biomassaprojecten de opwarming van de aarde tegen te gaan?

Bij biomassaprojecten wordt energie opgewekt uit hernieuwbare biomassa, bijvoorbeeld kokosnootdoppen, zaagsel, houtsnippers, het residu van de suikerrietverwerking, bamboe of hout uit duurzame bronnen. Er worden geen bomen gekapt of fossiele brandstoffen verbrand, dus er wordt geen CO2 uitgestoten.
Als extra broeikasgasreductiemaatregel wordt bij dergelijke projecten meestal voorkomen dat biomassa in de open lucht gaat rotten, zodat er geen methaan (CH4) vrijkomt.