Efficiënte fornuizen in Rwanda

Het nationaal park beschermen met kooktoestellen

Ons CO2 compensatieproject in Nyungwe, Rwanda

Efficiënte kooktoestellen om de gezondheid van de mensen en bossen te beschermen

Nyungwe Forest National Park in het zuidwesten van Rwanda herbergt een van de grootste bergregenwouden in Afrika en daardoor een enorme diversiteit aan dier- en plantensoorten. Het gebied rond het park is echter dichtbevolkt. De bevolking groeit en heeft steeds meer brandhout nodig, waardoor het unieke ecosysteem in gevaar komt.

Ons klimaatbeschermingsproject stelt huishoudens in staat hun houtverbruik te verminderen. Traditioneel koken families boven een open vuur met drie stenen. Dit is inefficiënt en bovendien een ernstige bedreiging voor de gezondheid door de zware rookvervuiling. Via het project worden efficiënte kooktoestellen van plaatselijke klei en zand geïntroduceerd. Het zogenaamde Canarumwe-model wordt geproduceerd door een plaatselijke coöperatie en verbruikt tweederde minder brandstof dan het vuur met drie stenen. De kachels worden tegen zo'n lage kostprijs aangeboden dat ook huishoudens met een laag inkomen worden gesteund. Aangezien vrouwen meestal verantwoordelijk zijn voor het vuur, profiteren vooral zij en hun kinderen van het project.

Verificatie
SustainCERT
Type certificaat
Gold Standard VER (GS VER)
Geraamde jaarlijkse emissiereducties (TON CO2)
10.000

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Geen armoede
Meer tijd voor inkomensgenererende activiteiten.

Geen honger
Steun voor gezinnen die leven van de theeteelt, een belangrijk gewas in de regio.

Goede gezondheid en welzijn
Vermindering van rook tijdens het koken helpt aandoeningen van de luchtwegen en andere ziekten te voorkomen.

Kwaliteitsonderwijs
Meer tijd voor onderwijs en naar school gaan.

Gendergelijkheid 
Verbetering van de gezondheidsomstandigheden en vermindering van de werklast, vooral voor vrouwen en kinderen.

Betaalbare en duurzame energie
Toegang tot schoon en zuinig koken voor alle huishoudens in het projectgebied.

Eerlijk werk en economische groei
Het scheppen van banen en het stimuleren van de lokale economie door de productie en verkoop van de fornuizen.

Verantwoorde consumptie en productie
De efficiënte fornuizen maken meer verantwoord gebruik van hout als brandstof om te koken mogelijk.

Klimaatactie
Het project bespaart gemiddeld 10.000 ton CO2 per jaar.

Leven op het land
Behoud van de biodiversiteit van Nyungwe National Park met 300 vogelsoorten en 13 geregistreerde primaten waaronder chimpansees en colobusapen.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Onze klimaatbeschermingsprojecten slaan een brug tussen bedrijven uit geïndustrialiseerde landen en mensen in de armste landen ter wereld.

Hoe helpen kooktoestellen de opwarming van de aarde tegen te gaan?

In veel van de armere regio's in de wereld koken gezinnen hun maaltijden boven een open vuur, vaak in afgesloten ruimten. Deze manier van koken is echter niet energie-efficiënt, aangezien grote hoeveelheden warmte verloren gaan. Schone kooktoestellen zijn vaak eenvoudige apparaten van metaal of klei die energie efficiënter gebruiken. Gezinnen kunnen zo brandstof besparen en de CO2 uitstoot  verminderen. Soms worden de kachels zelfs in kleine bedrijven gebruikt.