Waterbehandeling India

Schoon drinkwater, waar het niet als vanzelfsprekend kan worden beschouwd

Ons klimaatbeschermingsproject in Odisha, India

Waterzuivering, Odisha, India

In India sterven elk jaar meer dan twee miljoen kinderen aan cholera of tyfus. Dergelijke ziekten verspreiden zich voornamelijk via drinkwater. Maar slechts 32 procent van de huishoudens in India heeft toegang tot schoon water. Velen van hen moeten het doen met het koken van hun water boven een open vuur. De rook die daarbij vrijkomt, veroorzaakt op zijn beurt ziekten aan de luchtwegen (soms met dodelijke afloop) of oogontstekingen. Door het hoge verbruik van brandhout wordt de regio steeds meer ontbost. 

Een eenvoudige en betaalbare voorziening van veilig drinkwater kan hier veel doen. Daarom organiseert dit project de chemische behandeling van water met chloor. De chloride-oplossing wordt ter plaatse gemaakt, en het water is gemakkelijk verkrijgbaar in kleine dorpswinkels of wordt bij de mensen thuis afgeleverd. Het water hoeft niet meer te worden gekookt, wat dus extra CO2 emissies bespaart.

Verificatie
Gold Standard
Type certificaat
GS VER
Geraamde jaarlijkse emissiereducties (TON CO2)
10.000

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Geen armoede
Aangezien drinkwater zeer goedkoop is, kunnen arme gezinnen het zich veroorloven en geld besparen in vergelijking met koken op hout.

Goede gezondheid en welzijn
Het project helpt ziekten te verminderen die verband houden met onveilig drinkwater en luchtverontreiniging door het koken ervan.

Kwaliteitsonderwijs
Voorlichtingscampagnes en -toneelstukken geven voorlichting over de gezondheidsrisico's van besmet water. Kinderen kunnen regelmatig naar school, hebben minder tijd nodig om water te halen en zijn minder ziek.

Gendergelijkheid
Versterking van de rol van de vrouw door tijdsbesparing en opleiding.

Schoon water en sanitair
Dit project zorgt voor toegang tot veilig drinkwater in plattelandsgebieden van India. 

Eerlijk werk en economische groei
Het project heeft 750 banen gecreëerd voor ingenieurs, wetenschappers, projectmanagers, chloorproductie en in de verkoop en distributie van water..

Ongelijkheid verminderen
Zelfs de armste gezinnen kunnen zich schoon drinkwater veroorloven. Bovendien besparen ze geld en tijd bij de aanschaf van hout of kolen en het koken van het water.

Klimaatactie
Het project voorkomt 10.000 ton COemissies door het verbranden van brandhout per jaar. Bossen worden gespaard en hun functie als COopslag wordt behouden.

Leven op het land
Vermindering van de vraag naar brandhout helpt de lokale bossen te beschermen.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Onze langetermijnsteun vergemakkelijkt projecten voor duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden.