Zonne-energie in Namibië

Energie van de zon

Ons CO2 compensatieproject in Outapi, Namibië

Zonne-energie in Outapi, Namibië

Met gemiddeld tien uur zon per dag is Namibië een van de zonnigste landen ter wereld. Het heeft dan ook een enorm potentieel op het gebied van zonne-energie. Toch wordt 60% van de energie in het land geïmporteerd uit de buurlanden en is 40% van de bevolking niet aangesloten op het elektriciteitsnet. 

Toch heeft Namibië ambitieuze doelstellingen. Tegen 2030 wil het land 70% van zijn energie uit hernieuwbare energiebronnen halen, waarbij onafhankelijke energieproducenten hernieuwbare energie aan het nationale net leveren.

In het noorden van Namibië produceert een zonne-energiepark van tien hectare 9.000 MWh aan energie per jaar. Het produceert stroom sinds juli 2018 en werd ontwikkeld met de steun van ClimatePartner. Het project helpt om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix van Namibië te vergroten en de regionale en nationale voorziening te verbeteren.  

Verificatie
vsl. TÜV NORD CERT GmbH
Type certificaat
VCS
Geraamde jaarlijkse emissiereducties (TON CO2)
9.500

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Geen Armoede
10 procent van de aandelen wordt gedoneerd aan Outapi Community Trust - een organisatie die helpt bij het verstrekken van betere medicijnen en het uitbreiden van scholen.

Kwaliteitsonderwijs
Renovatie van plaatselijke scholen. Er werden onder meer nieuwe sanitaire voorzieningen geïnstalleerd.

Betaalbare en duurzame energie
Jaarlijks wordt 9.425 MWh energie aan het elektriciteitsnet van Namibië geleverd, waardoor het land onafhankelijk wordt van ingevoerde energie en de elektriciteitsvoorziening verbetert.

Eerlijk werk en economische groei
De elektriciteitscentrale heeft nieuwe banen gecreëerd. Lokale bedrijven profiteren van de verbeterde energievoorziening.

Industrie, innovatie en infrastructuur
Verbetering van lokale infrastructuur, overdracht van moderne technologie en kennis over zonne-energie.

Ongelijkheid verminderen
Het project bevordert een betere energievoorziening en economische ontwikkeling in een afgelegen regio.

Verantwoorde consumptie en productie
Zonne-energie veroorzaakt geen verontreinigende emissies zoals zwaveldioxide of stikstofdioxide. Het project draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

Klimaatactie
Het project bespaart gemiddeld 9.300 ton CO2 uitstoot  per jaar.

Leven op het land
Zonne-energie veroorzaakt geen verontreinigende emissies zoals zwaveldioxide of stikstofdioxide en beschermt dus het milieu.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Onze CO2 compensatie projecten bouwen bruggen tussen bedrijven uit geïndustrialiseerde landen en mensen in de armste landen ter wereld

Hoe helpt zonne-energie de opwarming van de aarde tegen te gaan?

Aangezien energie uit zonnepanelen wordt opgewekt zonder verbranding van fossiele brandstoffen, wordt zij beschouwd als emissievrij. De groei van de productie van hernieuwbare energie is essentieel om de opwarming van de aarde te voorkomen en de energievoorziening voor de toekomst veilig te stellen.
De hoeveelheid emissies die door een zonne-energieproject wordt bespaard, wordt berekend aan de hand van de nulmethode: hoeveel CO2 zou er vrijkomen als dezelfde hoeveelheid energie zou worden opgewekt met standaardmethoden voor energieproductie in de regio?