ASWO – ett klimatneutralt företag

ASWO – mer hållbarhet i elektronikbranschen

ASWO – ett klimatneutralt företag

Hållbarhet är en viktig fråga även när det kommer till hushållsapparater. Tvättmaskin, tv, bärbar dator och telefon: Hushållsapparater är en viktig del i våra liv. Nackdelen är att 50 miljoner ton elektronikavfall förgiftar vår miljö varje år - och det ökar hela tiden.

ASWO är ett medelstort familjeföretag baserat i Eime i tyska Niedersachsen. De har i 45 år hjälpt specialiserade verkstäder inom hemelektronik och hushållsteknik att utföra reparationer på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. De har gjort detta genom ett omfattande leverartörsoberoende utbud av reservdelar och tekniska databaser. ASWO minskar därmed miljöbelastningen och bidrar tillsammans med kunder och samarbetspartner till hållbarhet i elektronikbranschen.

ASWO är ett klimatneutralt företag och kompenserar alla utsläpp från affärsverksamheten och förpackningsmaterialet. ASWO stöder i samarbete med ClimatePartner projekt för bevarande av regnskog i Brasilien och Papua Nya Guinea, biomassaprojekt i Indien och regionala projekt i Harz, Tyskland.

"Som familjeföretag med en långsiktig företagsstrategi är socialt och ekologiskt ansvar särskilt viktigt för oss. Förra året kunde våra kunder reparera och rädda över fem miljoner hushållsapparater med hjälp av vårt samarbete.”

Sebastian Aschitsch
Sebastian Aschitsch, vd, ASWO International Service GmbH
ASWO International Service GmbH