Klimatberäkning för produkter (PCF)

Klimatberäkning för produkter (PCF)

Beräkna produkters klimatavtryck

Kontakta oss

Hur vi beräknar en produkts klimatavtryck

Med marknadserfarenhet sedan 2006 och en intuitiv programvara hjälper vi er att beräkna och förstå era produkters klimatavtryck i hela värdekedjan.

Beräkningen av en produkts klimatavtryck (PCF) tar hänsyn till alla koldioxidutsläpp, från råmaterial och produktion hela vägen till leverans. Den kan också inbegripa användningsfasen och scenarier för sluthantering. Vi brukar rekommendera av även inkludera dessa då det ger en helhetsbild, men ibland utesluts användningsfasen, och även sluthanteringen eftersom scenarierna kan se så olika ut.

Vad kan man förvänta sig av en klimatberäkning?

  • En helhetsbild av hur en produkt bidrar till den globala uppvärmningen
  • Identifiering av vilka områden i produktens livscykel som orsakar mest utsläpp och var insatser kan få störst effekt
  • Möjlighet att kompensera resterande utsläpp

Varför ClimatePartner?

  • ClimatePartner grundades 2006 och har mångårig erfarenhet av kunder inom allt från snabba konsumentvaror till detaljhandel, trycksaker, förpackning och produktion. Läs mer
  • Vi har över 10 000 emissionsfaktorer i vår databas samt tillgång till Ecoinvent, GEMIS och en egen LCI-databas.
  • Vi har ett pragmatiskt förhållningssätt som ger snabba och kostnadseffektiva resultat.
  • Våra metoder följer GHG-protokollet samt ISO- och PAS-standarder.

Kontakta oss