Märkning Finansiellt Klimatbidrag

Märkningen Finansiellt Klimatbidrag bekräftar att företagen beräknar sina utsläpp och finansierar klimatskyddsprojekt till ett belopp som motsvarar de beräknade utsläppen. På så sätt bidrar företagen till att överbrygga det enorma finansieringsgapet i det globala klimatskyddet.

Företag kan bekräfta detta frivilliga och viktiga åtagande med märkningen Finansiellt Klimatbidrag och skapa transparens kring det: Konsumenter kan ta reda på detaljer om de finansierade klimatskyddsprojekten via den etablerade ClimatePartner ID-spårningen.

Vi tillhandahåller märkningen Finansiellt Klimatbidrag till företag, produkter, trycksaker, tjänster, evenemang, förpackningar med mera.

Den består av fyra delar:

label-1

Den finansiella klimatbidragsmärkningen

Märkningen "Finansiellt klimatbidrag" bekräftar finansieringen av klimatprojekt.

label-2

Märkningen

Märkningen garanterar igenkänning - särskilt när den visas i ClimatePartners mörk- och ljusblå färger.

label-3

Kategori

Här identifieras vad märkningen avser, t.ex. en produkt, ett företag, en tjänst eller en annan kategori.

label-4

ID-nummer och spårnings-URL

Varje märkningsetikett för finansiellt klimatbidrag innehåller ett unikt ID-nummer. De finansierade projekten och den mängd CO2 som redovisats kan ses öppet via motsvarande webbadress.

label-5

QR-kod (valfritt)

Detta möjliggör snabb åtkomst till all relevant information med en smartphone.

ClimatePartner ID-Spårning

Du skannar QR-koden på märkningsetiketten eller anger ID-numret på vår webbplats. ClimatePartner ID-spårning ger dig information om:

Beställningen

Konsumenterna kan se vilken utsläppsnivå som motsvarar finansieringen av klimatskyddsprojektet och till vilken produkt och vilken period detta finansiella bidrag omfattar. 

Det finansierade klimatskyddsprojektet 

Genom att klicka på fältet med namnet på klimatskyddsprojektet kommer konsumenterna till en informationssida med detaljer om respektive projekt och standarderna. 

 

FCC Funktion

Med märkningen Finansiellt Klimatbidrag synliggör du ditt engagemang för klimatskydd

Både på produkter...

FCC Label Beispiele auf Produkten

... såväl som på din webbplats, trycksaker eller andra kategorier.

FCC Label Beispiele auf Produkten

Wir unterstützen Sie im Klimaschutz. Jetzt starten. Kontakt