Vindkraft i Indien

Hur vindkraft driver den ekonomiska utvecklingen

Vårt klimatprojekt i Salodi, Indien

Vindkraft i Indien

I hjärtat av Tharöknen i den indiska delstaten Rajasthan levererar ett vindkraftsprojekt  förnybar el. Projektet med sina 37 vindturbiner och en total kapacitet på 29,6 MW försörjer sedan 2012 det regionala elnätet på landsbygden runt Jaisalmer och Jodhpur. Eftersom elen annars skulle ha producerats med hjälp av fossila bränslen reducerar vindkraftsprojektet utsläppen med cirka 33 900 ton koldioxid varje år och gör därmed ett viktigt bidrag till klimatarbetet.

Lokalbefolkningen gynnas också av den tillhörande utbyggnaden av transportinfrastrukturen och det stabilare elnätet. Dessa positiva aspekter påverkar också den hållbara ekonomiska utvecklingen i hela området. Det gör regionen mer attraktiv för företag och främjar nya arbetstillfällen.

Hur bidrar vindkraft till klimatarbetet?

Eftersom vindkraft produceras utan fossila bränslen anses den vara utsläppsfri. Utvidgningen av den förnybara energiproduktionen är nödvändig för att stoppa den globala uppvärmningen och säkra energiförsörjningen på lång sikt.

Mängden utsläpp som sparas i ett vindkraftsprojekt beräknas med hjälp av den så kallade Baseline-metoden: Hur mycket koldioxid skulle släppas ut från samma mängd energi som producerats med regionens vanliga elmix?

Verifiering
Earthood Services Private Limited (ESPL)
Typ av certifikat
Gold Standard VER (GS VER)
Estimated Annual Emission Reductions (tons CO2)
33.900

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Ingen fattigdom
Projektet använder två procent av intäkterna till hållbar samhällsutveckling.

God hälsa och välbefinnande
Under covid 19-pandemin försåg projektet 300 familjer i Jaisalmer-regionen med nödvändiga livsmedel.

Rent vatten och sanitet för alla 
För att bidra till att lösa vattenproblemet i regionen installerades vattenfiltrering i statliga skolor.

Hållbar energi för alla
Den el som produceras förbättrar elnätets frekvens och tillgänglighet för lokala konsumenter.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Projektet har skapat 115 lokala arbetstillfällen, och tio nya tillkommer varje år. Ett stabilare elnät öppnar också upp möjligheter för nya industrier, vilket leder till flera lokala arbetstillfällen.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Nya vägar har byggts och fler byar är anslutna till kollektivtrafiken.

Bekämpa klimatförändringarna
Projektet genererar förnybar energi i stället för el från fossila bränslen och minskar därmed koldioxidutsläppen med 33 900 ton per år.

Genomförande och globalt partnerskap
Våra klimatprojekt är en bro mellan företag i industriländer och människor i de fattigaste delarna av världen.