BLACKROLL: Främja hälsa, förbättra prestanda, skydda klimatet

BLACKROLL: Främja hälsa, förbättra prestanda, skydda klimatet

BLACKROLL: Främja hälsa, förbättra prestanda, skydda klimatet

Ta hälsa, välbefinnande och prestation i dina egna händer - det är vad BLACKROLL vill göra det möjligt för sina kunder att göra. Allt började 2007, när bindvävsfibrer, eller fascia, fortfarande var i stort sett okända, liksom den spänningslindrande effekten av den första fasciarullen som heter BLACKROLL. "Kavel för bindväv" har fått sitt namn efter det material som den är tillverkad av: expanderad polypropen (EPP). EPP har tidigare främst använts inom fordonsindustrin och fanns till en början endast i svart. Numera finns rullen i många färger och namnet BLACKROLL har för länge sedan blivit ett samlingsnamn.

Grundarna av BLACKROLL insåg tidigt att miljöförändringar också har direkta och indirekta effekter på människors hälsa och gjorde hållbarhet till en central fråga för företaget.

BLACKROLL har arbetat med ClimatePartner sedan 2021 och beräknar koldioxidavtrycket för företaget och utvalda produkter för att identifiera områden med den högsta minskningspotentialen. BLACKROLLs fascia-produkter och fitnessband har varit ClimatePartner-certifierade sedan 2023. Detta innebär att BLACKROLL definierar reduktionsmål på både företags- och produktnivå, kontinuerligt genomför reduktionsåtgärder och finansierar klimatskyddsprojekt:

Reduktionsåtgärder på företagsnivå

BLACKROLL har redan uppnått ett ambitiöst mål och täcker 100 procent av sitt elbehov med förnybar energi. BLACKROLL genomför också olika energieffektiviseringsåtgärder och ser till att beslutsfattarna är direkt involverade i klimatskyddsaktiviteter. Dessutom integrerar företaget klimataspekter i sina upphandlingsriktlinjer och har ett nära samarbete med sina leverantörer för att involvera dem i sitt strategiska klimatskyddsarbete. 

Lokal produktion och hållbara material 

Cirka 96 procent av produkterna tillverkas i Tyskland med hjälp av en miljövänlig process som endast använder vattenånga och tryck. EPP, som är huvudmaterialet i fasadprodukterna, är en biprodukt från utvinning av råolja och kännetecknas av sin hållbarhet, dimensionsstabilitet och resurseffektivitet - det består till stor del av luft och är helt återvinningsbart. Det gör att det kan återföras till råvarucykeln. 

BLACKROLL arbetar för närvarande tillsammans med sina producenter för att öka andelen återvunnet material i sina produkter. Bolagets svarta fascia-produkter innehåller redan idag upp till 30 procent återvunnet material. Samtidigt utvärderar företaget olika sätt att själva sluta kretsloppet för råmaterial för att främja en ännu mer hållbar produktionsprocess.

Effektivitet, kvalitet och hållbarhet är de grundläggande principerna för BLACKROLL. Företaget finansierar certifierade klimatprojekt från ClimatePartner portföljen för att täcka de återstående utsläppen, dvs. utsläpp som för närvarande inte kan reduceras eller undvikas.

Marint skydd och förnyelsebar energi

Eftersom vissa av företagets produkter är baserade på plast finansierar BLACKROLL ett projekt för globalt bevarande av haven: plast samlas in i kustregioner för att förhindra att den hamnar i havet. BLACKROLL investerar också i ett projekt för att främja förnyelsebar energi i Asien.
Genom sina klimat-ID-sidor för EPP fascia tools och träningsband samt BLACKROLL-webbplatsen rapporterar företaget öppet om sin klimatstrategi, pågående åtgärder och reduktionsmål.

"Vi gör många saker rätt, men vi är inte perfekta. Och vi är överens om att vi kan göra något för rättvis och regenerativ ekonomisk aktivitet och klimatskydd. Hållbar förnyelse kommer till stånd när vi tar ansvar. Att vara ansvarstagande som företag, men samtidigt stärka det personliga ansvaret, är en uppgift som vi tar på stort allvar. För oavsett vad det handlar om så börjar allt med DIG. Även om det låter fint och säljer bra. Men det är inte hållbart. Det är därför vi tar ansvar för ditt personliga ansvar. Och vi tar ansvar för våra COutsläpp genom att investera i certifierade klimatprojekt från bland annat ClimatePartner"

 

 

Linda Kotin
CSR-chef
BLACKROLL