Hindra flödet av plast

Klimatarbete med rena hav

Klimatarbete med rena hav

Över 8 miljoner ton plastavfall hamnar varje år i havet – en sopbil varje minut. År 2050 kommer det att finnas mer plast än fisk i haven.

Särskilt i utvecklingsländer uppstår stora mängder plastavfall från förpackningar på grund av bristande infrastruktur för avfallshantering. Avfallet samlas på land och når mycket snabbt havet genom floder och vindar.

Projektets strategi innebär att pengar fås i utbyte mot plast. I Haiti, Indonesien och Filippinerna kan människor tjäna pengar på att samla avfall. Vem som helst kan samla in plastavfall och byta det mot pengar, mat, dricksvatten, refillkort, matolja eller skolavgifter på lokala insamlingsställen i Plastic Bank . Bytesvärdet är högre än plastens faktiska marknadsvärde för att lokalbefolkningen verkligen ska kunna leva på det.

Projektet gör att mycket plast hindras från att hamna i havet från första början. Den återvinns och bearbetas till så kallad Social Plastic, som sedan används till nya produkter i ett kretslopp som är ekologiskt och socialt hållbart.

Eftersom det inte resulterar i certifierade utsläppsminskningar stöder ClimatePartner projektet i kombination med ett Gold Standard-projekt, en vindkraftspark i Filippinerna: www.climatepartner.com/1091. För varje ton koldioxid kompenserar vi 10 kg plastavfall.

Hur bidrar plastfria hav till klimatarbetet?

Havet lagrar en fjärdedel av koldioxidutsläppen i atmosfären och hela 93,4 procent av värmen från växthuseffekten, vilket gör det till en viktig bromskloss mot klimatförändringarna. Uppvärmning, överfiske, föroreningar och avfall hotar denna balanserande funktion. Projektet hindrar plastavfall från att hamna i havet och skyddar därmed indirekt klimatet. Eftersom det inte resulterar i certifierade utsläppsminskningar stöder ClimatePartner projektet i kombination med ett Gold Standard-projekt, en vindkraftspark i Filippinerna: www.climatepartner.com/1091. För varje ton koldioxid kompenserar vi 10 kg plastavfall.

Verifiering
Carbon Check (India) Private Ltd.
Typ av certifikat
N/A, GS VER
Estimated Annual Emission Reductions (tons CO2)
140.000

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Ingen fattigdom
Rättvis inkomst för insamlad plast.

Ingen hunger
Alla invånare kan få mat i utbyte mot insamlad plast.

God hälsa och välbefinnande
På vissa platser kan man också få en sjukförsäkring för plasten. Mindre plastavfall innebär en renare miljö och hälsosammare levnadsförhållanden.

God utbildning
I Haiti kan medlemmarna använda plast för att finansiera skolavgifter för sina barn. Plastic Bank arbetar för att alla barn ska gå i skolan.

Rent vatten och sanitet för alla 
Människor kan byta plast mot dricksvatten. Företagspartner donerar tvål, schampo och andra sanitetsprodukter.

Bezahlbare und Saubere Energie
Mitglieder können Kunststoff gegen tragbare Solarlampen austauschen, die gleichzeitig als Akku zum Aufladen von Telefonen und anderen elektronischen Geräten dienen.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Plastic Bank har skapat 2 300 arbetstillfällen i världens fattigaste länder och övervakar arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
I regioner med bristande infrastruktur för avfallshantering kopplar Plastic Bank samman avsändare, plastförädlare och fraktföretag och bygger upp en cirkulär återvinningsekonomi.

Minskad ojämlikhet
Alla deltagare kan öppna ett digitalt bankkonto som är skyddat mot korruption och stöld. För många är detta det första bankkontot i deras liv.

Hållbara städer och samhällen
En hållbar cirkulär ekonomi ersätter de linjära, slösaktiga modeller som råder i många utvecklingsregioner.

Hållbar konsumtion och produktion
Återvunnen Social Plastic minskar efterfrågan på ny plast.

Bekämpa klimatförändringarna
Friska hav stabiliserar klimatet. Utsläppsminskningar sker med hjälp av ett Gold Standard-projekt, en vindkraftspark i Filippinerna.

Hav och marina resurser
Under 2018 hindrades över 1 000 ton plast från att hamna i havet. Projektet skyddar det marina livet och havens mikroorganismer.

Genomförande och globalt partnerskap
På FN:s klimatkonferens lyftes Plastic Bank fram för deras stöd till andra organisationer för att uppnå målen.