Pappersindustri

Klimatarbete inom pappersindustrin

Klimatengagemang genom beräkning och klimatkompensation för pappersproduktion

Klimatarbete inom pappersindustrin

Det finns olika märkningar för miljövänliga pappersprodukter. Klimatavtrycket från pappersproduktionen är ett allt viktigare miljökriterium.

Pappersindustrin ligger i framkant vad gäller klimatarbete. Den europeiska branschorganisationen CEPI (Framework for the Development of Carbon Footprints for Paper and Board Products) har tagit fram ett ramverk sedan många år tillbaka. Detta ramverk utgör grunden för klimatberäkningen av pappersprodukter. Allt fler papperstillverkare rapporterar nu utsläppen för sina pappersprodukter.

ClimatePartner arbetar med kartong- och papperstillverkare av alla storlekar. Med världens största databas för enskilda produkters emissionsfaktorer är det enkelt för våra kunder att jämföra och förstå sina utsläpp . Genom våra tjänster kan kartong- och papperstillverkare erbjuda klimatneutralt papper i sitt produktsortimentet vilket utgör en differentieringsfaktor som är både lätt att förverkliga och att kommunicera.

Kontakt oss för att veta mer!

Vi samarbetar bland annat med följande papperstillverkare och återförsäljare:

Tillverkare

Gmund
Inapa
LEIPA
Mondi

Återförsäljare

Deutsche Papier
IGEPA group
Inapa
Papyrus

Kompensation genom våra klimatprojekt

Företagen bestämmer vilka klimatprojekt som deras kunder kan välja mellan. Vi har alltid cirka 400 utvalda projekt tillgängliga i vår projektportfölj genom våra samarbetspartner över hela världen kan vi erbjuda många andra projekt.

Vår projektportfölj ger en överblick över våra olika klimatprojekt – men ni kan även kontakta oss direkt så vi kan föreslå lämpliga projekt!