Minskning av koldioxidutsläpp

Minskning av koldioxidutsläpp

Definition av minskade koldioxidutsläpp

Termen decarbonisation eller decarbonisering är lätt att förklara. Carbon står för kol. Decarbonisation syftar på övergången från kol, dvs. minskningen av koldioxidutsläpp, särskilt inom energiindustrin, och den samtidiga utvecklingen mot en postfossil, koldioxidfri ekonomi.

Det innebär att fossila bränslen ersätts med koldioxidfria, förnybara energikällor för att minska eller helt undvika utsläpp av växthusgaser. Utfasning av fossila bränslen förändrar energiförsörjningen.

Varför är minskade koldioxidutsläpp viktigt?

Användningen av fossila bränslen och förbränningen av dessa släpper ut växthusgaser som CO2 i jordens atmosfär. Detta förstärker växthuseffekten och vårt klimat fortsätter att värmas upp. Om temperaturen stiger med mer än de 1,5 grader som hittills uppnåtts kommer klimatet att förändras på ett oåterkalleligt sätt. Klimatkaskaden och dess konsekvenser kan då inte längre stoppas. Utfasning av fossila bränslen är därför en viktig åtgärd för klimatskydd och energiomställning.

Därför åtog sig det globala samfundet i klimatavtalet i Paris 2015 att avsevärt minimera koldioxidutsläppen i hela världen fram till 2050. Länder och företag ska bli klimatneutrala till dess.

Utfasning - vilka sektorer har störst potential för utsläppsminskningar?

En utfasning av fossila bränslen är avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser. Ekonomin använder främst fossila bränslen som olja, naturgas och kol som energikällor. Här finns en stor potential för besparingar. Det första steget är att identifiera var energi går förlorad och slösas bort. Dessa måste elimineras och de fossila bränslena ersättas med förnybara energikällor.

I synnerhet industri-, bygg- och transportsektorerna erbjuder många möjligheter till minskade koldioxidutsläpp.

1. Industri: Två tredjedelar av alla utsläpp inom industrin orsakas av energiförbrukning. En stor del kan redan undvikas genom att ställa om processer och använda förnybara energikällor och utsläppssnål teknik. Samtidigt kommer det alltid att finnas kvarvarande utsläpp. Dessa kan kompenseras genom klimatskyddsprojekt.

2. Byggnader: Gamla befintliga byggnader har ett negativt koldioxidavtryck och är därför ansvariga för utsläpp av växthusgaser. Det finns tre viktiga åtgärder för att undvika eller minska utsläppen från byggnader.

  • Energieffektiv renovering av byggnader
  • Konvertera värmesystem till värmepumpar, solfångarsystem eller hållbar när- och fjärrvärme
  • Konvertera andra fossila värmesystem till syntetiska energikällor

3. Transport: Transporter orsakar också en stor del av människans utsläpp av växthusgaser. Dessa utsläpp kan minskas avsevärt genom minskad trafik, kortare rutter, efterlevnad av utsläppsgränser och byte av drivsystem och energikällor.

Utfasningen av fossila bränslen inom transportsektorn kan också drivas framåt genom följande åtgärder:

  • Minskning av persontransporter
  • Främjande av hållbara transportmedel
  • Minskning av godstransporter
  • Utbyggnad av e-mobilitet
  • Konvertering av andra förbränningsdrivningar

Lär dig mer om klimatskydd och besök ClimatePartner Academy.

Registrera dig kostnadsfritt!