BABOR - klimatneutral lyxkosmetika

Säg hejdå till utsläppen

Klimatneutral lyxskönhetsvård från BABOR

BABOR - klimatneutral lyxkosmetika

BABOR står för lyxskönhetsvård tillverkad i Tyskland. Företaget är ägarstyrt sedan tre generationer. När det kommer till hållbarhet har BABOR en mycket konkret plan: Green Agenda, som innebär att företaget tar fram lösningar inom områdena koldioxidutsläpp, förpackningar och ingredienser.

Fokus ligger på att undvika koldioxidutsläpp. Produktionen i Aachen drivs sedan 2014 av grön el, solceller och klimatneutral naturgas. I den nya kontorsbyggnaden har mängden energi redan från början minskats med 45 procent, bland annat genom geotermisk energi, speciella kyltak och värmeväxlare. BABOR BEAUTY CLUSTER – en toppmodern produktionsanläggning som till stor del är självförsörjande på energi. Med BABOR:s Green Fleet planer man att minska  utsläppen från fordonsflottan med minst 80 procent.

BABOR nöjde sig dock inte med detta utan gick ett steg längre. Ett specialiserat team utvecklade tillsammans med motiverade intressenter i företaget en CO2 Dashboard. Med hjälp av den kan alla utsläpp i hela företaget samlas in i realtid och spåras live. Det innebär att BABOR vet exakt var utsläppen uppstår och kan vidta lämpliga åtgärder.

BABOR använder ClimatePartners kunskap för att bryta ny mark i klimatarbetet.

Trots alla åtgärder finns det i dagsläget vissa resterande utsläpp som är oundvikliga. BABOR kompenserar dem genom att stödja ClimatePartners klimatprojekt.

Först och främst investerar företaget i det kombinerade projektet för havsskydd på Tahiti och Filippinerna, där befolkningen samlar in plastavfall i stor skala, innan det hamnar i haven. I gengäld får de refillkort, slopade skolavgifter, drickvatten eller kontanter. För att säkerställa att klimatneutraliteten uppfyller officiella standarder är projektet kombinerat med ett Gold Standard-certifierat vindkraftsprojekt i Filippinerna.

"På BABOR tror vi på hållbara affärsmetoder – för våra kunders, produkters och miljöns skull. Vi måste alla betrakta hållbarhet ur ett större och mer konkret perspektiv."

Horst Robertz
Horst Robertz, vd, BABOR
BABOR