Produkters klimatavtryck 

En beräkning av en produkts klimatavtryck i ett livscykelperspektiv

Kontakta oss

Beräkning av produkters klimatavtryck 

ClimatePartner kombinerar över tio års konsulterfarenhet med användarvänlig programvara för att hjälpa sina kunder att förstå produkternas klimatavtryck genom hela värdekedjan.  

Beräkning av produkters klimatavtryck (PCF, Product Carbon Footprint) görs med hänsyn till produktens hela livscykel. Du får alltså fördjupa dig i vilka råvaror som ingår i produkten samt hur produkten tillverkas, transporteras, används och sluthantering. På ClimatePartner utför vi en analys från vagga till grav (dvs. produktens hela livscykel inkluderas) eller från råvaruutvinning till kund samt sluthantering beroende på hur relevant användningsfasen är för en produkt.   

En produkts klimatavtryck är relevant för ditt företag om du vill förstå effekterna av enskilda produkter som företaget tillverkar och hur val av produktdesign kan minska koldioxidutsläppen, jämföra olika ingredienser och råvaror med varandra, sätta upp specifika reduktionsmål baserade på konkreta initiativ och/eller erbjuda klimatneutrala produkter.

Vad kan jag förvänta mig av en produkts klimatavtryck?  

  • En helhetsinsyn i produktens påverkan på den globala uppvärmningen. 
  • Identifiering av "hotspots" för utsläpp och var dina investeringar kan ge störst effekt. 
  • Möjlighet att kompensera produktutsläppen för att göra produkterna klimatneutrala. 

Ladda ned broschyren ”Four Steps to Carbon Neutral Products” (Fyra steg till klimatneutrala produkter). 

Varför ska jag välja ClimatePartner? 

  • ClimatePartner har över 15 års erfarenhet, och har genomfört tusentals beräkningar av klimatavtryck för produkter inom olika branscher. 
  • ClimatePartner har utvecklat en exklusiv databas med tusentals emissionsfaktorer som sammanställts från databaser som Ecoinvent, DEFRA, Agribalyse osv. 
  • ClimatePartners tillvägagångssätt ger både precision och användbara insikter: Noggrannhet är viktigt när man utvärderar och spårar utsläppsminskningar. Därför rekommenderar vi alltid aktivitetsbaserad redovisning framför utgiftsbaserad redovisning. 
  • ClimatePartners metodik följer GHG-protokollet och är nära anpassad till ISO 14064/PAS 2060-standarderna. 

Exempel på produkter och sektorer för vilka vi redan har beräknat klimatavtrycken hittar du i ClimatePartners kundcase.  

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss