Företagets klimatavtryck (CCF)

Förstå växthusgasutsläppen kopplade till din verksamhet

Kontakta oss

Så beräknas ett företags klimatavtryck

För alla företag som menar allvar med klimatåtgärder är startpunkten alltid densamma: Beräkna företagets klimatavtryck (CCF, Corporate Carbon Footprint). 

Det lägger grunden för en plan för klimatarbetet – med otvetydiga insikter om företagets utsläpp av växthusgaser, var de största utsläppskällorna finns inom verksamheten och vilka mål du kan sätta upp för att minska företagets klimatpåverkan. 

Vi kan hjälpa dig att mäta koldioxidutsläpp som omfattas av Scope 1, 2 och 3 i hela din verksamhet enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). Dessa definieras på följande sätt: 

 • Scope 1: Direkta utsläpp (av växthusgaser) från källor som ägs eller kontrolleras av företaget, t.ex. utsläpp från förbränning i ägda eller kontrollerade pannor, ugnar, fordon osv.
 • Scope 2: Omfattar utsläpp (av växthusgaser) från produktion av inköpt el, värme, kyla och ånga som företaget förbrukar.
 • Utsläpp inom Scope 3 är en följd av företagets verksamhet, men från källor som inte ägs eller kontrolleras av företaget. Scope 3 täcker en mängd olika aktiviteter längs företagets hela värdekedja, inklusive råvaror, logistik, affärsresor och hur medarbetarna pendlar till jobbet. Den här kategorin står ofta för en stor del av företagets totala klimatavtryck. 

Hur du kan samla in data för var och en av dessa kategorier beskrivs tydligt i ClimatePartners molnbaserade programvara. Du behöver bara logga in i programvaran och fylla i datafälten, så vägleder vi dig genom datainsamlingsprocessen. 

När vi har slutfört datainsamlingen tillsammans omvandlas alla de verksamhetsdata som du har angett (t.ex. körsträcka med en tjänstebil) till koldioxidekvivalenter. Med programvaran ser du i realtid hur olika aspekter av verksamheten påverkar klimatavtrycket. Resultatet är en rapport som skräddarsytts för verksamheten. Här får du en uppdelning av företagets klimatavtryck och information om var "hotspots" finns, så att du kan prioritera det mest väsentliga. 

Vi tror att klimatredovisning snart blir lika allmänt förekommande som finansiell redovisning – om det inte redan är obligatoriskt att rapportera utsläpp av växthusgaser så kommer det snart att bli det. Det som är spännande med att mäta företagets klimatavtryck är hur resultaten kan lägga grunden till en ambitiös klimatåtgärdsplan. Beräkning av ett basår för företagets klimatavtryck är en förutsättning för att man ska kunna fastställa en klimatåtgärdsstrategi, vetenskapligt baserade mål och en färdplan för nettonollutsläpp. 

Med tiden får analysen av klimatavtrycket allt högre precision. Med ClimatePartners tjänster för beräkning av produkters klimatavtryck kan du fördjupa dig i produktutbudets värdekedjor och få en exakt bild av koldioxidutsläppen för enskilda produkter.

Vad kan jag förvänta mig av beräkningen av företagets klimatavtryck?

 • En helhetsinsyn i företagets påverkan på den globala uppvärmningen.
 • En klimatavtrycksrapport från en välrenommerad tredje part, så att du kan rapportera och offentliggöra ditt klimatavtryck externt.
 • Grundläggande data för att sätta upp reduktionsmål (helst vetenskapsbaserade), mäta och rapportera om framsteg.
 • Identifiering av ”hotspots” för utsläpp och var dina investeringar skulle kunna ge störst effekt.
 • Möjlighet att kompensera utsläppen för att göra företaget (och hela produktportföljen) klimatneutralt.

Varför ska jag välja ClimatePartner?

 • ClimatePartner har över 15 års erfarenhet av att samarbeta med över 5 000 kunder i branscher som sträcker sig från konsumentvaror och detaljhandel till finans, tjänster och tillverkning. 
 • ClimatePartner har utvecklat en exklusiv databas med tusentals emissionsfaktorer som sammanställts från databaser som Ecoinvent, DEFRA, Agribalyse osv. samt egna data.
 • ClimatePartners tillvägagångssätt ger både precision och användbara insikter: Noggrannhet är viktigt när man utvärderar och spårar utsläppsminskningar. Därför rekommenderar vi alltid aktivitetsbaserad redovisning framför utgiftsbaserad redovisning.
 • ClimatePartners metodik följer GHG-protokollet och är nära anpassad till ISO 14064/PAS 2060-standarderna.

Se själv: Läs om några av ClimatePartners framgångar

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss

 

ClimatePartners onlineverktyg för insamling av ett företags utsläppdata
Beräkning av utsläpp enligt scope 1 till 3
Beräkning av utsläpp efter källa