Nätverksplattform  

Molnbaserad programvara för att samla ditt leverantörsnätverk kring klimatarbete
 

Contact us

Få insyn i leverantörernas klimatdata och stöd dem på deras resa  

Omkring 90% av företagens utsläpp kommer vanligtvis från leverantörer och leveranskedjan. När vi jobbar med företag för att mäta deras klimatavtryck ser vi den största utsläppsvolymen i Scope 3. För att fastställa meningsfulla reduktionsstrategier är det viktigt att företagen engagerar sitt leverantörsnätverk och ger leverantörerna stöd i att minska sina utsläpp.  

För de flesta företag innebär det en utmaning att få sina leverantörer engagerade. Leverantörerna översköljs av förfrågningar om data och rapportering, och det kan vara svårt att veta var man ska börja. På ClimatePartner strävar vi efter att göra det så enkelt och begripligt som möjligt för leverantörerna att tillhandahålla data, samtidigt som de lär sig av processen.  

Nätverksplattformen är en programvarulösning som gör det så enkelt som möjligt för företag att samla in och analysera leverantörsdata. Samtidigt erbjuder den branschledande stöd och resurser till leverantörer som ansluter sig till plattformen, så att de kan sätta upp och jobba för att uppnå sina egna klimatmål. 

Som företag och användare av nätverksplattformen 

 • Bjud in många leverantörer samtidigt att ansluta sig till plattformen
 • Hantera kommunikationen med leverantörerna direkt från plattformen
 • Samla in leverantörsdata om klimatavtryck och utsläpp, minskningsmål och minskningsåtgärder
 • Utvärdera och förstå leverantörsnätverkets mognadsnivå på klimatåtgärdsområdet
 • Analysera leverantörsdata för att fatta viktiga strategiska beslut om klimatåtgärder
 • Spåra och övervaka leverantörernas reduktionsinsatser

Som leverantör och användare av nätverksplattformen 

 • Få stöd och vägledning för att lättare kunna tillhandahålla de data som efterfrågas av kunden
 • Lämna data på plattformen och dela dem med flera kunder samtidigt
 • Rapportera om dina utsläpp och insatser för att minska dem
 • Få skräddarsydda rekommendationer och tillgång till utbildningsresurser baserat på var du befinner dig på din resa
 • Se hur du ligger till jämfört med andra leverantörer i kundernas leverantörsnätverk

Nätverksplattformen byggd med leverantören i åtanke 

Nätverksplattformen är utformad för att ge leverantörer stöd på vägen mot klimatåtgärder. De rekommendationer som ges under och efter att du har tillhandahållit data till dina kunder är enkla, lätthanterade och användbara, så att vi kan påskynda klimatarbetet.  

Leverantörer kan få tillgång till en rad utbildningsresurser från ClimatePartner i utbildningsmodulen på plattformen. De kan även samarbeta med ClimatePartner för att få stöd på sin egen resa. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss