School of Sustainability 

En utbildningsplattform på nätet för hela din organisation

Gå till School of Sustainability

Skynda på omställningen av verksamheten genom att stärka dina medarbetare

ClimatePartner har gått samman med Exponential University (XU) för att skapa den ledande utbildningsplattformen på nätet inom hållbarhet. 

I takt med att behovet av klimatåtgärder från företag ökar, ökar också behovet av att förse medarbetarna med kunskap och färdigheter inom hållbarhet. Er hållbarhetsomställning berör alla avdelningar, affärsprocesser och kontakter med berörda aktörer, från leverantörer till investerare. För att hållbara affärsstrategier ska kunna genomföras framgångsrikt är det viktigt att alla inom företaget förstår vikten av hållbarhet och känner sig delaktiga i förändringen. 

ClimatePartner och XU har gått samman för att skapa School of Sustainability, med syftetet att hjälpa företag att uppnå den nödvändiga omställningen och främja en engagerande läromiljö för alla, på alla nivåer inom en organisation. School of Sustainability är ett omfattande program på nätet som är skräddarsytt för att passa olika personers och rollers behov. 

School of Sustainability omfattar åtta kunskapsområden: 

 • Uppdrag Hållbarhet 
  Termer, begrepp och teorier inom hållbarhet samt målen för hållbar utveckling
 • Hållbarhet i vardagen 
  Ekologiskt fotavtryck, hållbarhet i vardagen och på jobbet, hållbar konsumtion, miljömärkning
 • Social hållbarhet 
  Social hållbarhet internt, social hållbarhet i värdekedjan, samhället och lokala grupper, social livscykelanalys (S-LCA)
 • Klimatåtgärder 
  Strategi för att bekämpa global uppvärmning och vidta klimatåtgärder, redovisning och minskning av utsläpp, klimatkompensation och kommunikation kring klimatåtgärder
 • Miljömässig hållbarhet 
  Energi- och resurseffektivitet, cirkulär ekonomi, miljömässig livscykelanalys (E-LCA)
 • Ekonomisk hållbarhet 
  Hantering av intressenter, handlingsområden, hållbara värdekedjor och värdeskapande
 • Hållbar finansiering 
  Standarder för hållbar finansiering, reglering och strategier inom miljö, sociala frågor och styrning samt affärsfall inom miljö, sociala frågor och styrning
 • Branschfokus Hållbarhet 
  Branschspecifika utmaningar och handlingsområden, anpassade branschlösningar, exempel på bästa praxis

Varje kunskapsområde erbjuder olika utbildningsformat för olika utbildningskrav: från 30 minuters mikrokurser till 3-4 timmars kurser och upp till en nanoexamen med 25 timmars utbildningstid. 

Personanpassade och interaktiva läroresor 

School of Sustainability kombinerar interaktiva nätbaserade kurser, kompletterande utbildningsmaterial, videor och podcasts, kollegialt lärande och live-webbseminarier. Eftersom alla har unika läropersonligheter och läroresor finns det en rad olika utbildningar som tillgodoser de olika teamens och avdelningarnas behov. 

För att öka andelen som aktivt utbildar sig inom ett företag erbjuder School of Sustainability stöd till kampanjer för engagemang bland medarbetarna. 

På begäran kan innehållet helt och hållet anpassas till företagets behov. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Gå till School of Sustainability