Klimatkompensationsprojekt hos ClimatePartner 

Våra klimatprojekt är även utvecklingsprojekt för lokalbefolkningen

Kontakta oss

Klimatkompensationsprojekt hos ClimatePartner

ClimatePartner utvecklar och investerar i projekt runt om i världen för att ge sina kunder en bred portfölj av högkvalitativa och certifierade projekt att investera i. Projektportföljen består av olika tekniker: 

  • Naturbaserade lösningar 

Skogsplantering, bevarande av skog, Blue carbon, regenerativt jordbruk, förbättrad skogsbruk. 

  • Sociala effekter 

Rena spisar, rent dricksvatten, små biogasanläggningar.

  • Grön energi 

Vindkraft, solenergi, vattenkraft, biogas/biomassa, geotermisk energi. 

Alla klimatprojekt bygger på internationella standarder, t.ex. Verified Carbon Standard (VCS) och Gold Standard, och granskas regelbundet av oberoende tredje parter. Dessa standarder anger regler och krav som alla klimatprojekt måste uppfylla för att erkännas som en beprövad metod för att förhindra, minska eller ta bort koldioxidutsläpp i atmosfären. 

ClimatePartner har i nuläget över 400 internationellt certifierade klimatprojekt tillgängliga i sin portfölj eller i samarbete med sitt globala nätverk. 

Effekter bortom CO2 

Övergången till en koldioxidsnål, mer resurseffektiv och hållbar värld måste vara rättvis. Därför är det viktigt att ge stöd till de samhällen som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Hållbarhet handlar om mer än bara klimatåtgärder och det är viktigt att alla strategier, initiativ och investeringar betraktas med denna övergripande påverkan i åtanke. 

Därför stöder klimatprojekt ofta flera av FN:s mål för hållbar utveckling utöver klimatåtgärder (Mål 13). Exempelvis har projekt för rena spisar också en positiv inverkan på hälsa och välbefinnande (Mål 3) eftersom de minskar förekomsten av sjukdomar som är kopplade till inandning av rök inomhus. Många skogsplanteringsprojekt ger ökad egenmakt åt kvinnor (Mål 5) i lokalsamhället där de bedrivs, genom att erbjuda anständigt arbete (Mål 8) under projektets hela livscykel, och de förbättrar den biologiska mångfalden (Mål 15).  

Många av standarderna (t.ex. Gold Standard eller VCS CCBS) kräver att även andra kategorier av effekter övervakas för att certifiering ska beviljas. Köp av en utsläppskredit kan alltså medföra flera verifierade mervärden. Det här kan vara ett kraftfullt sätt att driva på en hållbar utveckling. 

Ytterligare åtaganden 

Förutom klimatprojekt erbjuder ClimatePartner också ett brett urval icke-certifierade projekt. Dessa typer av projekt kan kombineras med ett certifierat klimatprojekt för att skapa ett ytterligare åtagande. Exempelvis skulle man kunna plantera ett träd i företagets hemland för varje ton koldioxid som kompenseras utanför anläggningen i ett certifierat kompensationsprojekt. 

ClimatePartner erbjuder icke-certifierade projekt inom följande kategorier: 

  • Regional nybeskogning i ditt land 
  • Återvinning av plast i havet med Plastic Bank 
  • Kolinlagring i mark
  • Biokol 
  • Torvmark 

Hur kan vi hjälpa dig? 

Kontakta oss

Hur fungerar klimatprojekt? 

Klimatprojekt minskar växthusgasutsläppen genom exempelvis skogsplantering eller utbyggnad av förnybar energi. Oberoende organisationer kontrollerar den exakta mängden utsläpp som minskas. De säljs sedan i form av certifierade utsläppsminskningar för att finansiera projekten. Projekt som kan genomföras även utan detta ekonomiska stöd godkänns inte som klimatprojekt.