Återbeskogning i Nicaragua

Mångsidig bambu för människor och klimatets skull

Vårt klimatprojekt vid Río Kama i Nicaragua

Vårt återplanteringsprojekt i Nicaragua

Vårt projekt i östra Nicaragua har återbeskogat 2 361 hektar mark med mer än 1 miljon plantor av en inhemsk bambusort och skyddar ytterligare 1 000 hektar gammal skog. Projektet har förvandlat ett svårt degraderat landskap till ett varierat ekosystem. Bambu är en av de mest effektiva växterna för att bekämpa klimatförändringarna. Projektet bidrar till att dämpa den globala uppvärmningen genom att reducera avskogningen och underlättar samtidigt anpassningen till klimatförändringarna genom att sänka temperaturen, skapa mikroklimat, möjliggöra ekonomier med låga utsläpp och stödja sårbara samhällen.

Till skillnad från träd dör inte bambuplantan när den skördas. När bambun är fullvuxen gallras enskilda stammar från varje planta medan yngre stammar växer till sig. På så sätt kan växten kontinuerligt lagra kol med en livslängd på cirka 80 år. Bambufiber från plantagerna ligger till grund för ett brett utbud av hållbara, avskogningsfria produkter, till exempel toalettpapper.

Hur bidrar skogsskydd till klimatarbetet?

Skogar lagrar koldioxid, särskilt tropiska skogar. För certifierade klimatprojekt finns det tre metoder för att plantera eller bevara skogar som kolsänkor.

  • Beskogning och återbeskogning
  • Hållbar skogsförvaltning: endast så många träd som kan växa upp igen tillåts huggas ner
  • ett ekonomiskt incitament för att skydda skogarna som kolsänka (så kallad REDD+)

Projektutvecklaren måste se till att berörda skogsområden inte avverkas igen.

Verifiering
TÜV NORD CERT GmbH
Typ av certifikat
Verified Carbon Standard (VCS)
Estimated Annual Emission Reductions (tons CO2)
41.000

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Ingen fattigdom
Säkra och långsiktiga arbetstillfällen i en region med få  sysselsättningsmöjligheter.

Ingen hunger
Bidrag till markhälsa och varierade ekosystem.

God hälsa och välbefinnande
Hälsokontroller för all personal, sjuksköterskor på plats under skördesäsongen samt informationskampanjer.

God utbildning
Ekonomiskt stöd till lokala skolor och program för läs- och skrivkunnighet för vuxna.

Jämställdhet
Lika möjligheter i arbetslivet och aktivt främjande av kvinnors deltagande ända upp i högsta ledningen. Kommunikation genom radio, gemenskapsdagar och dialog med intressenter.

Rent vatten och sanitet för alla 
Rent vatten till alla omgivande samhällen.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Skapande av långsiktiga arbetstillfällen med rättvisa villkor och utbildningsmöjligheter.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Investeringar i grön teknik för att möjliggöra hållbarhet – från frö till försäljning.

Minskad ojämlikhet
Lika möjligheter för alla och fokus på hållbar samhällsutveckling.

Hållbar konsumtion och produktion
Hållbar produktion av fiber som råmaterial för avskogningsfria pappersprodukter.

Bekämpa klimatförändringarna
Projektet reducerar koldioxidutsläppen med mer än 40 000 ton per år.

Ekosystem och biologisk mångfald
Förnyelse av landskap, återställande av viktiga ekosystemfunktioner: Mark, vatten, klimat, biologisk mångfald.

Genomförande och globalt partnerskap
Våra klimatprojekt är en bro mellan företag i industriländer och människor i de fattigaste delarna av världen.