Energieffektiva vedspisar i Rwanda

Vedspisar skyddar nationalparken

Vårt klimatprojekt i Nyungwe, Rwanda

Energieffektiva vedspisar i Nyungwe, Rwanda

I Nyungwe Forest National Park i sydvästra Rwanda ligger en av Afrikas största bergsregnskogar med en enorm mångfald av djur av växter. Området runt parken är dock tätbefolkat och befolkningen växer och behöver alltmer ved, vilket hotar det unika ekosystemet.

Vårt klimatprojekt gör det möjligt för hushåll att minska sin vedförbrukning. Traditionellt sett lagar familjerna mat över en öppen eld med tre stenar. Det är ineffektivt och utgör dessutom ett allvarligt hot mot hälsan på grund av den hälsofarliga röken. Projektet introducerar energieffektiva vedspisar tillverkade av lokal lera och sand. Den så kallade Canarumwe-modellen tillverkas av ett lokalt kooperativ och förbrukar två tredjedelar mindre bränsle än en öppen eld. Vedspisarna erbjuds till en så låg kostnad att även låginkomsthushåll har råd med dem. Eftersom det ofta är kvinnorna som ansvarar för eldningen är det framför allt de och deras barn som drar nytta av projektet.

Hur bidrar vedspisar till klimatarbetet?

I många fattiga regioner i världen lagar familjer mat över öppen eld, ofta inomhus. Energieffektiviteten är låg och en stor mängd energi går förlorad. Energieffektiva vedspisar är ofta enkla apparater av metall eller lera, men de utnyttjar energin bättre. Familjerna sparar därmed bränsle och minskar koldioxidutsläppen. Ibland används vedspisarna även av mindre företag.

Verifiering
SustainCERT
Typ av certifikat
Gold Standard VER (GS VER)
Estimated Annual Emission Reductions (tons CO2)
10.000

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Ingen fattigdom
Människor får mer tid att säkra sin inkomst.

Ingen hunger
Stöd till familjer som odlar te – en av de viktigaste grödorna i regionen.

God hälsa och välbefinnande
Minskad förekomst av luftvägssjukdomar och andra sjukdomar på grund av mindre rök vid matlagning.

God utbildning
Mer tid för utbildning och skola.

Jämställdhet
Bättre hälsa och mindre obetalt arbete, särskilt för kvinnor och barn.

Hållbar energi för alla
Energieffektiv och ekonomisk matlagning för alla hushåll i projektområdet.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Jobb och värdeskapande med hjälp av lokal produktion och försäljning av vedspisar.

Hållbar konsumtion och produktion
Energieffektiva vedspisar möjliggör en mer ansvarsfull vedförbrukning.

Bekämpa klimatförändringarna
Projektet minskar koldioxidutsläppen med nästan 10 000 ton per år.

Ekosystem och biologisk mångfald
Bevarande av den biologiska mångfalden i Nyungwe nationalpark med över 300 fågelarter och 13 registrerade primater, bland annat schimpans och colobus.

Genomförande och globalt partnerskap
Våra klimatprojekt bygger broar mellan företag i industriländer och människor i de fattigaste delarna av världen.