Solenergi i Namibia

El från solenergi

Vårt klimatprojekt i Outapi, Namibia

Solenergi i Outapi, Namibia

I Namibia skiner solen i genomsnitt 10 timmar om dagen – det är ett av de soligaste länderna på jorden och har därför en enorm potential för solenergi. Landet har dock hittills importerat 60 procent av sin el från grannländerna, och 40 procent av landsbygdsbefolkningen har ingen anslutning till elnätet.

Men Namibia har stora mål: år 2030 ska 70 procent av elen komma från förnybara energikällor.

Med stöd av ClimatePartner utvecklades ett klimatprojekt i norra Namibia, där ett solcellssystem sedan juli 2018 producerar cirka 9 000 MWh el per år. Projektet bidrar till att öka andelen förnybar energi i Namibias elmix och förbättrar den nationella och regionala energiförsörjningen.

Hur bidrar solenergi till klimatarbetet?

Eftersom energi från solceller genereras utan fossila bränslen anses den vara utsläppsfri. Utvidgningen av den förnybara energiproduktionen är nödvändig för att stoppa den globala uppvärmningen och säkra energiförsörjningen på lång sikt.

Mängden utsläpp som minskas av ett solenergiprojekt beräknas med hjälp av den så kallade Baseline-metoden: Hur mycket koldioxid skulle släppas ut från samma mängd energi som producerats med regionens vanliga elmix?

Verifiering
vsl. TÜV NORD CERT GmbH
Typ av certifikat
VCS
Estimated Annual Emission Reductions (tons CO2)
9.500

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Ingen fattigdom
10 procent av aktierna har donerats till Outapi Community Trust, som finansierar sjukvård och utbyggnad av skolor.

God utbildning
Omvandling av lokala skolor. Bland annat installerades nya sanitetsanläggningar.

Hållbar energi för alla
Med 9 425 MWh per år stärker projektet den oberoende energiförsörjningen i Namibia.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Solcellsanläggningen har skapat arbetstillfällen. Lokala företag gynnas av en säker energiförsörjning.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Projektet främjar ekonomisk utveckling och fungerar som en modell för ren energiproduktion i Namibia.

Minskad ojämlikhet
Projektet möjliggör bättre energiförsörjning och ekonomisk utveckling i en avlägsen region.

Hållbar konsumtion och produktion
Solenergi orsakar inga förorenande utsläpp som svavel- eller kvävedioxid. Projektet bidrar till att förbättra luftkvaliteten.

Bekämpa klimatförändringarna
Årliga reduktioner på ca 9 300 ton CO2 genom utsläppsfri elproduktion.

Ekosystem och biologisk mångfald
Solenergi orsakar inga förorenande utsläpp som svavel- eller kvävedioxid. Luftkvaliteten har förbättrats avsevärt.

Genomförande och globalt partnerskap
Det här klimatprojektet är en bro mellan företag i industriländer och befolkningen i de fattigaste delarna av världen.