Vattenrening i Indien

Rent dricksvatten är ingen självklarhet

Vårt klimatprojekt i Odisha i Indien

Vattenrening i Odisha, Indien

I Indien dör mer än två miljoner barn varje år i kolera och tyfus. Dessa sjukdomar sprids främst via dricksvatten, och endast 32 procent av hushållen i Indien har tillgång till rent vatten. Många kokar vattnet över öppen eld för att rena det. Den rök som uppstår kan orsaka dödliga luftvägssjukdomar eller ögoninfektioner. Och på grund av den höga vedförbrukningen blir regionen alltmer avskogad.

En enkel och prisvärd dricksvattenförsörjning kan göra stor skillnad. Projektet arbetar därför med att tillhandahålla kemisk vattenrening. Den ofarliga kloridlösning som används produceras lokalt, och vattnet kan köpas billigt i små butiker eller levereras till människors hem. Lokalbefolkningen behöver inte längre koka sitt vatten, vilket gör att projektet minskar utsläppen ytterligare.

I vår video om projektet kan man se hur det förbättrar dricksvattenförsörjningen i Indiens fattigaste delstat.

Hur bidrar dricksvatten till klimatarbetet?

Två miljarder människor i världen har inte tillgång till dricksvatten. Många familjer har inget annat alternativ än att koka vatten över öppen eld med de enklaste medel. Detta leder till koldioxidutsläpp, och i många regioner avverkas allt större skogsområden. Genom att rena vatten kemiskt (t.ex. med klor) eller mekaniskt (med vattenfilter) eller genom att tillgängliggöra grundvatten från brunnar kan koldioxidutsläppen reduceras.

Verifiering
Gold Standard
Typ av certifikat
GS VER
Estimated Annual Emission Reductions (tons CO2)
10.000

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Ingen fattigdom
Eftersom dricksvattnet är så billigt har även fattiga familjer råd med det och sparar pengar jämfört med att koka vatten med ved.

God hälsa och välbefinnande
Nu förekommer betydligt färre sjukdomar orsakade av förorenat dricksvatten och rök.

God utbildning
Genom informationskampanjer och teaterpjäser informeras människor om hälsoriskerna med förorenat vatten. Barn kan gå i skolan regelbundet, de behöver inte lägga lika mycket tid på att hämta vatten och de blir inte sjuka lika ofta.

Jämställdhet
Stärkande av kvinnornas roll genom tidsbesparingar och utbildning.

Rent vatten
Bred tillgång till rent och säkert dricksvatten i fattiga områden i Indien, där dricksvatten inte är en självklarhet.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
200 arbetstillfällen inom produktion, försäljning och leverans av klor.

Minskad ojämlikhet
Även de fattigaste familjerna har råd med rent dricksvatten. Dessutom sparar de pengar och tid när de inte behöver hämta ved eller koka vattnet.

Bekämpa klimatförändringarna
Utsläppsminskningar med 10 000 ton per år: inga koldioxidutsläpp av kokning. Skogarna bevaras och kan fungera som kolsänkor.

Ekosystem och biologisk mångfald
När vedbehovet minskar undviks avskogning av 6 764 ton trä varje år, vilket skyddar de lokala skogarna.

Genomförande och globalt partnerskap
Vårt långsiktiga stöd möjliggör projekt för hållbar utveckling i länderna på det södra halvklotet