Vattenkraft, Virunga, DR Kongo

Vattenkraft för bergsgorillornas livsmiljö

Vårt exklusiva klimatprojekt i Virungas nationalpark i DR Kongo

Vattenkraft, Virunga, DR Kongo

Virungas nationalpark är hemvist för några av de sista vilda bergsgorillorna. 600 parkarbetare skyddar området från tusentals beväpnade miliser som gör sig rika på mineraltillgångar, djur och framför allt trä för träkolhandeln. Denna olagliga överexploatering är en affärsverksamhet som omsätter flera miljoner dollar och finansierar ett grymt inbördeskrig. Under de senaste 20 åren har mer än 160 parkarbetare mist livet i tjänsten.

Illegalt träkol som tillverkas av Virungaträd är den enda energikällan för många invånare, och 97 procent av befolkningen i regionen lever utan el. Till och med den grundläggande infrastrukturen är bristfällig. Utan alternativ till träkol kommer skogen att vara helt avverkad inom tio år. Detta ligger till grund för vårt klimatprojekt: ett litet kraftverk med en nuvarande kapacitet på 13,6 megawatt. Kraftverket genererar elektricitet för 30 000 invånare, och för de flesta är det första gången de har tillgång till el. Sedan projektet startades har 5 000 hushåll och många småföretag anslutits till det lokala elnätet. Projektet skapar förutsättningar för ekonomisk utveckling och gradvis kan så lokalbefolkningen försörja sig utan olaglig överexploatering.

Eftersom den lokala efterfrågan är så stor och projektet så framgångsrikt har projektoperatören redan tagit ett andra kraftverk i regionen i drift.

Hur bidrar vattenkraft till klimatarbetet?

Eftersom energi från vatten genereras utan fossila bränslen anses den vara utsläppsfri. Utvidgningen av den förnybara energiproduktionen är nödvändig för att stoppa den globala uppvärmningen och säkra energiförsörjningen på lång sikt.

Mängden utsläpp som minskas av ett vattenkraftprojekt beräknas med hjälp av den så kallade Baseline-metoden. Hur mycket koldioxid skulle släppas ut från samma mängd energi som producerats med regionens vanliga elmix?

Verifiering
TÜV NORD CERT GmbH
Typ av certifikat
VCS
Estimated Annual Emission Reductions (tons CO2)
46.000

Contribution to the UN sustainable development goals (SDGs)

Ingen fattigdom
Elektricitet möjliggör ekonomisk utveckling i en av världens fattigaste regioner.

Hållbar energi för alla
Vattenkraftverket med en effekt på 13,4 megawatt försörjer 5 000 hushåll genom ett lokalt mikronät.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Kraftverket har skapat arbetstillfällen och nya småföretag.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Gatubelysning i byarna, lampor i hemmen – vilket ger möjlighet att till exempel göra läxor på kvällen.

Minskad ojämlikhet
Elförsörjning och utvecklingsmöjligheter för alla.

Hållbara städer och samhällen
Ökad säkerhet i byarna med hjälp av gatubelysning.

Hållbar konsumtion och produktion
Elproduktion från en förnybar källa med minimal miljöpåverkan.

Bekämpa klimatförändringarna
Utsläppsfri energi reducerar utsläppen med 46 000 ton koldioxid per år.

Ekosystem och biologisk mångfald
Projektet bidrar till att bevara den unika biologiska mångfalden och landskapet i Virungas nationalpark.

Fredliga och inkluderande samhällen
Alternativa arbetstillfällen utanför den illegala kolhandeln bidrar till att försvaga miliserna och säkra freden i regionen.

Genomförande och globalt partnerskap
Vårt långsiktiga stöd möjliggör projekt för hållbar utveckling i det globala Syd.